Video seminarji

22. 12. 2020

Varstvo osebnih podatkov v računovodstvu s poudarkom na obračunu plač

Cilj seminarja je predstaviti določila GDPR in obveznosti, ki vplivajo na delo računovodij. Izpostavili bomo pomembne vidike varovanja osebnih podatkov na področju računovodstva ter kako se lahko z vidika GDPR zagotoviti varno upravljanje in obdelava osebnih podatkov zaposlenih. Zelo pomembno je, da tako subjekti javnega in zasebnega prava zagotovijo zakonskim ...
21. 12. 2020

Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Zaposleni v številnih podjetjih v teh časih delo opravljajo od doma. Za učinkovito in optimalno delo imajo ti tudi dostop do službenih informacijskih sistemov – od e-pošte, aplikacij do zbirk podatkov in dokumentov. Hekerji so trenutno še bolj pozorni na potencialne zlorabe, saj je skoraj cel svet v podobni situaciji. ...
21. 12. 2020

Notranji varnostni incidenti in tveganja povezana z delom od doma

Tekom poslovanja organizacije nastane veliko pomembnih dokumentov in se zbira veliko podatkov, ki so vedno bolj v digitalni obliki. Za njih v primerjavi s fizičnim gradivom obstaja veliko večje tveganje za izgubo, uničenje ali preprosto krajo. Največkrat se bojimo, da bi brez teh elektronskih dokumentov in podatkov ostali zaradi namenskih ...