Video seminarji

Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Zaposleni v številnih podjetjih v teh časih delo opravljajo od doma.
Za učinkovito in optimalno delo imajo ti tudi dostop do službenih informacijskih sistemov – od e-pošte,
aplikacij do zbirk podatkov in dokumentov. Hekerji so trenutno še bolj pozorni na potencialne zlorabe,
saj je skoraj cel svet v podobni situaciji ...

Notranji varnostni incidenti in tveganja povezana z delom od doma

Tekom poslovanja organizacije nastane veliko pomembnih dokumentov in se zbira veliko podatkov, ki so vedno bolj v digitalni obliki. Za njih v primerjavi s fizičnim gradivom obstaja veliko večje tveganje za izgubo, uničenje ali preprosto krajo. Največkrat se bojimo, da bi brez teh elektronskih dokumentov in podatkov ostali zaradi namenskih ...

Priročnik Digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.