Video seminarji

Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Zaposleni v številnih podjetjih v teh časih delo opravljajo od doma.
Za učinkovito in optimalno delo imajo ti tudi dostop do službenih informacijskih sistemov – od e-pošte,
aplikacij do zbirk podatkov in dokumentov. Hekerji so trenutno še bolj pozorni na potencialne zlorabe,
saj je skoraj cel svet v podobni situaciji ...

Notranji varnostni incidenti in tveganja povezana z delom od doma

Tekom poslovanja organizacije nastane veliko pomembnih dokumentov in se zbira veliko podatkov, ki so vedno bolj v digitalni obliki. Za njih v primerjavi s fizičnim gradivom obstaja veliko večje tveganje za izgubo, uničenje ali preprosto krajo. Največkrat se bojimo, da bi brez teh elektronskih dokumentov in podatkov ostali zaradi namenskih ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.