Priprava in prenos digitalnih zapisov v sisteme za dolgoročno hrambo

22. 12. 2020

O pripravi in prenosu digitalnih zapisov v sisteme za dolgoročno hrambo

Ni treba posebej omenjati, da v zadnjih letih kot posledica hitrega tehnološkega razvoja nastaja vedno več zapisov1 le še v digitalni obliki, vse od običajnih tekstovnih do zvočnih, slikovnih zapisov do elektronske pošte in zapisov na družbenih medijih ali v okviru različnih podatkovnih baz - in to v vseh ...
22. 12. 2020

Zakaj je tako pomembno, da zapise hranimo?

Daleč v preteklosti je človek prišel do spoznanja, da govorna komunikacija, kljub vsem prednostim, ki jih prinaša, ne izpolnjuje vseh potreb, ki so se v življenju pokazale kot pomembne. Za ključno slabost zgolj govorne komunikacije se je poleg prihajanja do razlike med začetnim in končnim sporočilom, kadar si ga podaja ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 12. 2020

Življenjska pot digitalnega zapisa

a) Zagotavljanje javne vere digitalnim zapisom Vsak digitalni zapis, bodisi tekstovni dokument, zvočni ali video posnetek, podatkovna baza ali zapis na družbenem omrežju, ima svojo življenjsko pot (Slika 4). Ta se začne v trenutku, ko zapis ustvarimo, nadaljuje pa s »potovanjem« skozi različne informacijske sisteme, na tej poti z njim ...
22. 12. 2020

Priprava in izročitev digitalnih arhivskih zapisov v okviru slovenskih javnih arhivov

Izkušnje iz preteklih let so pokazale, da so bile na strani ustvarjalcev arhivskih zapisov predstave o tem, kako jih bodo izročali v pristojne arhive, nemalokrat zelo poenostavljene. To je pravzaprav razumljivo, saj so bili naenkrat postavljeni v situacijo, ko so morali izročati digitalne zapise, ki so bili ustvarjeni pred več ...
22. 12. 2020

Urejevalnik SIP 2.0

Z Urejevalnikom SIP ustvarjalec pripravi zapise, ki so predmet izročitve v obliki SIP (sprejemnega informacijskega paketa) vključno s pripravo pripadajočih metapodatkov ter kontrolo ustreznosti pripravljenega paketa. SIP predstavlja zaokroženo celoto, v kateri ustvarjalec arhivu izroči arhivske zapise. Če arhiv za ustvarjalca vnaprej predpiše strukturo SIP, v katerega bo zapakiral digitalne ...
22. 12. 2020

Proces priprave in izročitve digitalnih arhivskih zapisov s pomočjo programskega orodja Urejevalnik SIP 2.0

Pomembno: V okoljih, kjer zapisi niso arhivsko gradivo, in se jih bo samo pripravilo za dolgoročno hrambo v lastnem okolju, se priporoča enak postopek njihove priprave pred prenosom v sistem za dolgoročno hrambo Proces priprave in izročitve digitalnih arhivskih zapisov se začne, ko ustvarjalec arhivu poda zahtevek za njihovo izročitev ...
22. 12. 2020

Kako do orodja »UREJEVALNIK SIP 2.0«?

Če ste ustvarjalec digitalnih arhivskih zapisov in bi potrebovali programsko orodje za pripravo SIP za izročitev v pristojni arhiv: obrnite se na vašega pristojnega arhivista ali posredujte zahtevo na elektronski naslov glavne pisarne (ars@gov.si) Arhiva Republike Slovenije. Pridobili boste ustrezna navodila, kako do orodja, kaj morate pred tem urediti vi ...