Notranji varnostni incidenti in tveganja povezana z delom od doma

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Tekom poslovanja organizacije nastane veliko pomembnih dokumentov in se zbira veliko podatkov, ki so vedno bolj v digitalni obliki. Za njih v primerjavi s fizičnim gradivom obstaja veliko večje tveganje za izgubo, uničenje ali preprosto krajo. Največkrat se bojimo, da bi brez teh elektronskih dokumentov in podatkov ostali zaradi namenskih varnostnih incidentov od zunaj, pozabljamo pa na tveganja znotraj organizacije. Vaši zaposleni do elektronskih dokumentov in podatkov, ki jih hranite v različnih registrih in aplikacijah, dostopajo v skladu s politiko dostopa, kljub temu pa se dogaja, da dokumenti oz. podatki preprosto izginejo – se jih po pomoti izbrišejo ali spremenijo. Še ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.