Varovanje elektronskih zapisov pred izgubo, krajo, namernim ali nenamernim spreminjanjem ali razkritjem

29. 3. 2021

Ukrepanje v primeru varnostnih incidentov

Varnostni incident bomo opredelili kot vsak dogodek, ki je v nasprotju z varnostno politiko, in je namerna ali nenamerna aktivnost (napaka, zloraba ...), ki jo povzročijo zaposleni ali zunanje osebe, tehnične in tehnološke napake ter nadnaravni vplivi iz okolja, ki ogrožajo izvedbo poslovnih procesov in s tem tudi varnost e-zapisov. ...
29. 3. 2021

Kaj vse gre lahko narobe z našimi e-zapisi?

Medijsko najbolj odmevni so vsekakor nepooblaščeni vpogledi v e-zapise, še posebej, če ti vsebujejo občutljive podatke (npr. osebne, bančne, davčne) ali poslovne skrivnosti. Na spletu lahko najdemo množico e-zapisov v zvezi s tem. Eden njih je seznam kraj ali zlorab e-zapisov (Wikipedia, 2020), zbran iz različnih virov, kot so objave ...
22. 12. 2020

Digitalizacija poslovnih procesov povečuje možnost izgube, kraje ali nepooblaščenega razkritja elektronskih podatkov in dokumentov

S pomočjo digitalnih tehnologij lahko elektronske zapise (podatke, informacije, dokumente) različnih tipov zelo hitro ustvarimo, hitreje do njih dostopamo, tudi iz oddaljenih mest in več oseb hkrati, enostavneje jih izmenjujemo in kopiramo. To pravzaprav ni trend zadnjih nekaj let. Že leta 2002 je kalifornijska univerza Berkeley (University of California Berkeley) ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike