Od priprave na zajem in e-hrambo do izvedbe

26. 3. 2021

Izvedba e-hrambe, izvajanje in preverjanje izvajanja notranjih pravil

Za izbrani način izvajanja e-hrambe (poslovni model) pripravimo načrt vzpostavitve e-hrambe ter: vzpostavimo ustrezno infrastrukturo (prostor, strojno in programsko opremo) oziroma sklenemo ustrezno pogodbeno razmerje z zunanjim izvajalcem, ko smo se odločili, da bomo najeli ali delno najeli zunanje izvajalce storitev, povezanih z zajemom in e-hrambo, usposobimo zaposlene, implementiramo notranja ...
26. 3. 2021

Priprava notranjih pravil, sprejem in potrditev

Za izbrani obseg poslovnih procesov in aktivnosti, povezanih z zajemom in e-hrambo gradiva, ki jih bomo izvajali sami, moramo pripraviti notranja pravila (obvezno za javnopravne osebe in ponudnike storitev, zasebni sektor pa na podlagi poslovne odločitve). Vse v povezavi z notranjimi pravili od priprave, sprejema, potrditve, izvajanja in preverjanja izvajanja ...
26. 3. 2021

Priprava in organizacija zajema, e-hrambe in spremljevalnih storitev

Zakonu podrejeni predpisi1 podrobneje opredeljujejo izvedbo priprave in organizacije zajema, hrambe in spremljevalnih storitev, in sicer naj bi v okviru te: najprej določili obseg poslovanja, ki bo urejen z notranjimi pravili, popisali vrste in vire dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki, izvedli oceno obstoječega informacijskega sistema in informacijske ...
25. 3. 2021

Koraki do vzpostavitve e-hrambe

Koristno: Najboljši način za vzpostavitev e-hrambe gradiva je projektni pristop, kjer posamezne faze projekta izvedemo s projektnimi nalogami. Koraki do vzpostavitve e-hrambe gradiva so projektne naloge, znotraj katerih pridemo z različnimi aktivnostmi do izdelkov, na njihovi podlagi pa lahko načrtujemo in izberemo ustrezno rešitev vzpostavitve e-hrambe gradiva (ZVDAGA, 17. člen): ...
25. 3. 2021

Od priprave in organizacije zajema, e-hrambe in spremljevalnih storitev do izvedbe

Danes se, običajno zaradi poslovnih potreb, organizacije1 vedno pogosteje odločajo, da bodo dokumentacijo, ki nastaja pri njihovem poslovanju in je še vedno v večjem delu v fizični2 obliki, pretvorile v elektronsko obliko in jo hranile kot tako. V tem primeru bodo gradivo iz fizične oblike pretvorile v digitalno, ...