Pravna veljavnost in dokazna vrednost gradiva v elektronski obliki

29. 3. 2021

Priznavanje na temelju izvajanja notranjih pravil

Temeljni mehanizem za priznavanje pravne veljavnosti in dokazne vrednosti gradiva so notranja pravila. Zakonodajalec je namreč kar dve od treh načinov priznavanja povezal s sprejetjem notranjih pravil in njihovim izvajanjem.1 V obeh primerih je pogoj za priznavanje sprejetje notranjih pravil in njihovo dokazljivo izvajanje. Če organizacija posluje na podlagi ...
21. 12. 2020

Kaj pomeni pravna veljavnost in dokazna vrednost gradiva v elektronski obliki

Eden osnovnih ciljev v postopku priprave in sprejemanja ZVDAGA je bila prav dodatna ureditev v zvezi s pravno veljavnostjo in dokazno vrednostjo gradiva v elektronski obliki. Opozoriti je treba, da je že ZEPEP izenačil pravno veljavnost elektronskega gradiva s tisto, ki jo je imelo gradivo na papirju (podrobneje o zakonski ...
21. 12. 2020

Priznavanje na temelju naknadnega dokazovanje ustreznosti poslovanja

Kadar organizacija nima sprejetih notranjih pravil ali ne posluje v skladu z njimi oziroma tega na zahtevo ne more dokazati, je treba ugotavljati skladnost izvajanja postopkov z zahtevami varne hrambe oz. pogoji, ki jih predpisuje ZVDAGA, za vsako enoto gradiva posebej.