Najnovejše

Zajem in e-hramba / Kaj mora vodstvo vedeti o e-hrambi?

Katero opremo in storitve kupiti?

07. 12. 2022

Informacijska varnost  / Elektronska identifikacija in storitve zaupanja

Elektronska identifikacija in storitve zaupanja (npr. elektronski podpis) – pravna ureditev

28. 9. 2022

Varstvo tajnosti, zasebnosti in osebnih podatkov / Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

27. 9. 2022

Varstvo tajnosti, zasebnosti in osebnih podatkov / Inšpekcijski nadzor na področju varstva osebnih podatkov

Splošno o inšpekcijskem nadzoru na področju varstva osebnih podatkov

26. 9. 2022

Varstvo tajnosti, zasebnosti in osebnih podatkov / Inšpekcijski nadzor na področju varstva osebnih podatkov

Kako poteka inšpekcijski nadzor?

26. 9. 2022