Najnovejše

Upravljanje gradiva / Pravila pisarniškega poslovanja

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije

30. 9. 2021

Home / Vprašanja in odgovori

Pogoj PCT

30. 9. 2021

Varstvo tajnosti, zasebnosti in osebnih podatkov / Mnenja Informacijskega pooblaščenca

Onemogočanje dostopa zaposlenega do elektronske pošte ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

23. 8. 2021

Predpisi in terminologija / Arhivska zakonodaja

Zakon o spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

23. 6. 2021

Zajem in e-hramba / Notranja pravila

Priprava zakonsko skladnih notranjih pravil – praktični primer

23. 6. 2021

Informacijska varnost  / Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti

Primerjava PETZ z določili iz Uredbe o informacijski varnosti v državni upravi

31. 3. 2021

Informacijska varnost  / Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti

Pravna ureditev informacijske varnosti danes

30. 3. 2021