Aktualno

Aktualno

Ne spreglejte online seminarja v živo 25. 11. 2020 - Nov Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki v praksi s dr. Tatjano Hajtnik

4. septembra 2020 je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki in je začel veljati od 19. septembra 2020 dalje. Pridružite se predstavitvi določb!

Aktualno

Nov Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah je 4. 9. 2020 objavljen v Uradnem listu RS!

9. septembra 2020 je v Uradnem listu št. 118/2020 objavljen dolgo pričakovani Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki.

Aktualno

Novosti Uredbe o upravnem poslovanju – kaj prinašajo njene spremembe v februarju leta 2020

Sprememba Uredbe o upravnem poslovanju je objavljena v Uradnem listu RS (št. 14/2020) in je stopila v veljavo 7. marca 2020. Ključne spremembe in dopolnitve UUP se nanašajo na podpisovanje upravnih odločb in varovanje v zgradbah državnih organov.

Aktualno

Online seminar Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Naročniki imate dostop do online seminarja na temo zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Aktualno

Uprava za informacijsko varnost s 1. 1. 2020 začela z delovanjem

1. januarja 2020 je začela delovati Uprava za informacijsko varnost (UIV), ki bo bdela nad informacijsko varnostjo organov državne uprave, izvajalcev bistvenih storitev ponudnikov digitalnih storitev.

Aktualno

Začel je veljati nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi

V Uradnem listu št. 49/19 je objavljen nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi

Aktualno

Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev je začela veljati 22. junija 2019

Sprejeta je Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev, ki je objavljena v UL, št. 39/19.

Aktualno

Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev začne veljati 1. 6. 2019

Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev je objavljen v UL št. 32/19 in začne veljati 1. 6. 2019

Aktualno

V javni obravnavi je nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

V javni obravnavi je predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je pripravljen na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov

Aktualno

V javni obravnavi je Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave

V javni obravnavi je osnutek predloga Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave, ki se sprejema na podlagi 17. člena Zakona o informacijski varnosti

Vprašanje

Hramba gledališke dokumentacije

Kako hraniti in upravljati gledališko dokumentacijo (področje kulture), kot so scenariji, dramska besedila, načrti za sceno, programski listi, videoposnetki dogodkov, plakati za napoved predstav, fotografije, ki nastanejo tekom dogodkov in ostalo »umetniško« gradivo?

Vprašanje

Obveznost notranjih pravil za šolo

Ali mora šola, ki je pri zunanjem naročniku naročila storitvi e-redovalnica in e-dnevnik, pripraviti in dati v presojo notranja pravila? (Teh dokumentov nima več v papirni obliki.)

Vprašanje

Izročitev originala ali kopije arhivskega gradiva pristojnemu arhivu

Ali lahko organizacija naredi kopije arhivskega gradiva in jih izroči pristojnemu arhivu (gradivo sestavljajo dokumenti, ki jih organizacija želi obdržati v svoji hrambi)?

Vprašanje

Kdaj se odločiti za elektronsko hrambo?

Kdaj in kje je tista prelomna točka za uporabnika, ko je elektronsko hranjenje dokumentov boljša izbira?

Vprašanje

Izdelava klasifikacijskega načrta

Kako enostavno in praktično izdelati klasifikacijski načrt?

Vprašanje

Nadzor nad odbiranjem arhivskega gradiva

Kdo nadzoruje odbiranje arhivskega gradiva pri ustvarjalcih javnega arhivskega gradiva? V kakšni obliki poteka ta nadzor?

Vprašanje

Spremembe načrta klasifikacijskih znakov

Stranka ima izdelan klasifikacijski načrt. Ali se načrt klasifikacijskih znakov lahko spreminja? Kdaj ga lahko spremenimo/dopolnimo?

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.