Najnovejše

Home / Vprašanja in odgovori

Arhiviranje plač (dopolnilo)

22. 9. 2023

Vsebine / Aktualno

E-osebna izkaznica tudi za čezmejno prijavo

21. 4. 2023

Home / Vprašanja in odgovori

Roki hrambe pri sklepu za solidarnostno pomoč

19. 4. 2023

Vsebine / Aktualno

DZ sprejel novelo zakona o informacijski varnosti

19. 4. 2023

Upravljanje gradiva / Upravljanje dokumentarnega gradiva v posameznih panogah in področjih

Upravljanje z dokumentarnim gradivom v postopkih javnega naročanja

23. 3. 2023

Varstvo tajnosti, zasebnosti in osebnih podatkov / Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

Novosti ZVOP-2 glede varnosti osebnih podatkov

22. 3. 2023