Aktualno

Aktualno

V javni razpravi je nov Pravilnik Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah

Zakonodajalec je ob noveliranju ZVDAGA določil, da je med podzakonskimi predpisi tega zakona tudi Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah, ki so bile do novele zakona dokument, ki ga izdaja Arhiv Republike Slovenije.

Aktualno

Začel je veljati nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi

V Uradnem listu št. 49/19 je objavljen nov Pravilnik o določanju rokov hrambe dokumentarnega gradiva v javni upravi

Aktualno

Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev je začela veljati 22. junija 2019

Sprejeta je Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev, ki je objavljena v UL, št. 39/19.

Aktualno

Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev začne veljati 1. 6. 2019

Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev je objavljen v UL št. 32/19 in začne veljati 1. 6. 2019

Aktualno

V javni obravnavi je nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

V javni obravnavi je predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov, ki je pripravljen na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov

Aktualno

V javni obravnavi je Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave

V javni obravnavi je osnutek predloga Pravilnik o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih organov državne uprave, ki se sprejema na podlagi 17. člena Zakona o informacijski varnosti

Vprašanje

Hramba gledališke dokumentacije

Kako hraniti in upravljati gledališko dokumentacijo (področje kulture), kot so scenariji, dramska besedila, načrti za sceno, programski listi, videoposnetki dogodkov, plakati za napoved predstav, fotografije, ki nastanejo tekom dogodkov in ostalo »umetniško« gradivo?

Aktualno

Arhiv RS o prenovljenih obrazcih za zahtevo certificiranja opreme in storitev

Ker Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah še ni sprejet, so na Arhivu RS objavili prenovljene obrazce za zahtevo certificiranja opreme in storitev.

Aktualno

Arhiv RS o prenovljenem obrazcu zahtevka za registracijo ponudnika

Ker Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah še ni sprejet, so na Arhivu RS objavili prenovljene obrazce za registracijo ponudnika opreme in storitev za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki ter spremljevalne storitve.

Aktualno

Arhiv RS o prenovljenih obrazcih za zahtevo presoje notranjih pravil oz. vzorčnih notranjih pravil

Ker Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah še ni sprejet, so na Arhivu RS objavili prenovljene obrazce za zahtevo presoje notranjih pravil.

Aktualno

Novi primeri iz prakse Informacijskega pooblaščenca

Uredba GDPR pomembno vpliva tudi na hrambo dokumentov, ki vsebujejo različne osebne podatke.

Vprašanje

Obveznost notranjih pravil za šolo

Ali mora šola, ki je pri zunanjem naročniku naročila storitvi e-redovalnica in e-dnevnik, pripraviti in dati v presojo notranja pravila? (Teh dokumentov nima več v papirni obliki.)

Vprašanje

Izročitev originala ali kopije arhivskega gradiva pristojnemu arhivu

Ali lahko organizacija naredi kopije arhivskega gradiva in jih izroči pristojnemu arhivu (gradivo sestavljajo dokumenti, ki jih organizacija želi obdržati v svoji hrambi)?

Vprašanje

Kdaj se odločiti za elektronsko hrambo?

Kdaj in kje je tista prelomna točka za uporabnika, ko je elektronsko hranjenje dokumentov boljša izbira?

Vprašanje

Izdelava klasifikacijskega načrta

Kako enostavno in praktično izdelati klasifikacijski načrt?

Vprašanje

Nadzor nad odbiranjem arhivskega gradiva

Kdo nadzoruje odbiranje arhivskega gradiva pri ustvarjalcih javnega arhivskega gradiva? V kakšni obliki poteka ta nadzor?

Vprašanje

Spremembe načrta klasifikacijskih znakov

Stranka ima izdelan klasifikacijski načrt. Ali se načrt klasifikacijskih znakov lahko spreminja? Kdaj ga lahko spremenimo/dopolnimo?

Priročnik Nova arhivska zakonodaja in praksa

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.