Najnovejše

Upravljanje gradiva / Upravljanje dokumentarnega gradiva v posameznih panogah in področjih

Upravljanje z dokumentarnim gradivom v postopkih javnega naročanja

23. 3. 2023

Varstvo tajnosti, zasebnosti in osebnih podatkov / Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

Novosti ZVOP-2 glede varnosti osebnih podatkov

22. 3. 2023

Varstvo tajnosti, zasebnosti in osebnih podatkov / Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

Novosti glede biometrijskih ukrepov po ZVOP-2

17. 3. 2023

Zajem in e-hramba / Kaj mora vodstvo vedeti o e-hrambi?

Katero opremo in storitve kupiti?

07. 12. 2022

Informacijska varnost  / Elektronska identifikacija in storitve zaupanja

Elektronska identifikacija in storitve zaupanja (npr. elektronski podpis) – pravna ureditev

28. 9. 2022