Najnovejše

Home / Vprašanja in odgovori

Arhiviranje personalnih map zaposlenih in bivših zaposlenih

11. 1. 2022

Upravljanje gradiva / Upravljanje dokumentarnega gradiva v posameznih panogah in področjih

Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba v upravnem poslovanju organov javne uprave in osebah javnega prava, ki izvajajo upravne naloge

23. 12. 2021

Upravljanje gradiva / Pravila pisarniškega poslovanja

Kako upravljati gradivo v javnem in zasebnem sektorju

23. 12. 2021

Informacijska varnost  / Varovanje informacij v organizacijah

DIGITALIZACIJA V SLOVENIJI

23. 12. 2021

Informacijska varnost  / Varovanje informacij v organizacijah

DIGITIZACIJA, DIGITALIZACIJA IN DIGITALNA PREOBRAZBA (TRANSFORMACIJA)

23. 12. 2021

Informacijska varnost  / Varovanje informacij v organizacijah

Četrta industrijska revolucija in spremembe gospodarskega okolja

23. 12. 2021

Upravljanje gradiva / Pravila pisarniškega poslovanja

Upravljanje in hramba računovodske dokumentacije

30. 9. 2021

Home / Vprašanja in odgovori

Pogoj PCT

30. 9. 2021