Najnovejše

Zajem in e-hramba / Varovanje elektronskih zapisov pred izgubo, krajo, namernim ali nenamernim spreminjanjem ali razkritjem

Digitalizacija poslovnih procesov povečuje možnost izgube, kraje ali nepooblaščenega razkritja elektronskih podatkov in dokumentov

22. 12. 2020

Zajem in e-hramba / Varovanje elektronskih zapisov pred izgubo, krajo, namernim ali nenamernim spreminjanjem ali razkritjem

Kaj vse gre lahko narobe z našimi e-zapisi?

22. 12. 2020

Zajem in e-hramba / Varovanje elektronskih zapisov pred izgubo, krajo, namernim ali nenamernim spreminjanjem ali razkritjem

Ukrepanje v primeru varnostnih incidentov

22. 12. 2020

Zajem in e-hramba / Hramba gradiva v računalniškem oblaku

Hramba gradiva v digitalni obliki - v računalniškem oblaku da ali ne?

22. 12. 2020

Zajem in e-hramba / Hramba gradiva v računalniškem oblaku

Hramba gradiva v digitalni obliki - pogoj za dostopnost

22. 12. 2020

Zajem in e-hramba / Hramba gradiva v računalniškem oblaku

Hramba podatkov v javnem računalniškem oblaku

22. 12. 2020

Zajem in e-hramba / Notranja pravila

Splošno o notranjih pravilih

22. 12. 2020

Zajem in e-hramba / Notranja pravila

Vrste notranjih pravil

22. 12. 2020

Zajem in e-hramba / Notranja pravila

Vsebina in struktura notranjih pravil

22. 12. 2020

Zajem in e-hramba / Notranja pravila

Projekt priprave notranjih pravil

22. 12. 2020