Najnovejše

Varstvo tajnosti, zasebnosti in osebnih podatkov / Mnenja Informacijskega pooblaščenca

Onemogočanje dostopa zaposlenega do elektronske pošte ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

23. 8. 2021

Predpisi in terminologija / Arhivska zakonodaja

Zakon o spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

23. 6. 2021

Zajem in e-hramba / Notranja pravila

Priprava zakonsko skladnih notranjih pravil – praktični primer

23. 6. 2021

Informacijska varnost  / Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti

Primerjava PETZ z določili iz Uredbe o informacijski varnosti v državni upravi

31. 3. 2021

Informacijska varnost  / Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti

Pravna ureditev informacijske varnosti danes

30. 3. 2021

Informacijska varnost  / Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti

Pravne podlage in standardi za dolgoročno hrambo e-zapisov

30. 3. 2021

Zajem in e-hramba / Varovanje elektronskih zapisov pred izgubo, krajo, namernim ali nenamernim spreminjanjem ali razkritjem

Ukrepanje v primeru varnostnih incidentov

29. 3. 2021

Zajem in e-hramba / Varovanje elektronskih zapisov pred izgubo, krajo, namernim ali nenamernim spreminjanjem ali razkritjem

Kaj vse gre lahko narobe z našimi e-zapisi?

29. 3. 2021