Upravljanje s tveganji

27. 6. 2024

Upravljanje s tveganji pri zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja digitalnih zapisov in informacijske varnosti

1 UvodV današnji digitalni dobi sta zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja digitalnih zapisov in z njim tesno povezano zagotavljanje informacijske ter kibernetske varnosti postala ključna izziva za praktično vse organizacije, tako v javnem kot zasebnem sektorju. Digitalni zapisi namreč predstavljajo hrbtenico sodobnih poslovnih procesov, zato njihova dostopnost, uporabnost, celovitost in verodostojnost ...