Varstvo gradiva v dolgoročni hrambi

22. 12. 2020

Materialno varovanje dokumentarnega in arhivskega gradiva pred poškodbami, uničenjem in izgubo

Uvod Obilica gradiva in razmeroma zapleteno varovanje zvrsti arhivskega gradiva, nastalih na različnih materialih, ki jih je dalo predvsem zadnje stoletje, terja upoštevanje določenih pravil, navodil, standardov, ki se nanašajo na hranjenje, varnost, požarno varnost, selekcijo, uporabo, reproduciranje, razstavljanje in konserviranje oz. restavriranje. Upoštevanje standardov naj bi pripomoglo k izboljšanju ...
21. 12. 2020

Dokumentarno gradivo na mikrofilmu

Predgovor Dokumenti se poškodujejo zaradi uporabe ali razpada s časom. Ena od možnosti je, da podatke kopiramo in so dostopni v drugi obliki. Možni načini so: prepisovanje, fotokopiranje, fotografiranje, mikrofilmanje in digitalizacija. Mikrofilmanje (imenovano tudi mikrofotografiranje) je proces, s katerim zmanjšamo originalno sliko in jo s fotografskimi postopki prenesemo na ...