Vprašanja in odgovori

22. 9. 2023

Arhiviranje plač (dopolnilo)

Imam vprašanje glede arhiviranja plač. So trajne... morajo biti v fizični obliki ali so lahko v digitalni?Če ja, je potrebna kakšna zaščita s certifikatom?Kaj pa priloge za obračun plače?

19. 4. 2023

Roki hrambe pri sklepu za solidarnostno pomoč

Zanima me, kako je z roki hrambe pri sklepu za solidarnostno pomoč?

11. 1. 2022

Arhiviranje personalnih map zaposlenih in bivših zaposlenih

Ali lahko fizično personalno mapo zaposlenih oseb prenesemo/predamo drugemu organu v javnem sektorju, ki je sedaj njihov nov delodajalec na podlagi 153. člena ZJU? Ali smemo oziroma moramo obdržati kakšne dokumente iz personalne mape? Katere in za koliko časa?

30. 9. 2021

Pogoj PCT

Izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je nehvaležno opravilo za marsikaterega delodajalca. Ti morajo poleg zaostrenih pogojev dela v času pandemije, zagotavljati tudi upoštevanje pogojev cepljenosti, prebolelosti ali testiranja (t. i. pogoj PCT). Obveznosti, ki jih Vlada RS predpisuje z odloki, se spreminjajo hitro in pogosto je težavno slediti ...

21. 12. 2020

Gradivo v obliki poročanja na spletnih straneh

V družbi nastaja tudi gradivo, ki ga ne obdelujemo v dokumentnem sistemu, ampak gre za gradivo, ki ga v obliki poročanja na spletnih straneh oddajajo službe ali gradivo obvladujejo v obliki delovnega gradiva, na podlagi katerega izdelajo poročila v dokumentnem sistemu v končni obliki. Je smiselno hraniti končne verzije ali ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 11. 2020

Hramba gledališke dokumentacije

Kako hraniti in upravljati gledališko dokumentacijo (področje kulture), kot so scenariji, dramska besedila, načrti za sceno, programski listi, videoposnetki dogodkov, plakati za napoved predstav, fotografije, ki nastanejo tekom dogodkov in ostalo »umetniško« gradivo?

30. 11. 2020

Obveznost notranjih pravil za šolo

Ali mora šola, ki je pri zunanjem naročniku naročila storitvi e-redovalnica in e-dnevnik, pripraviti in dati v presojo notranja pravila? (Teh dokumentov nima več v papirni obliki.)

30. 11. 2020

Kdaj se odločiti za elektronsko hrambo?

Kdaj in kje je tista prelomna točka za uporabnika, ko je elektronsko hranjenje dokumentov boljša izbira?

30. 11. 2020

Nadzor nad odbiranjem arhivskega gradiva

Kdo nadzoruje odbiranje arhivskega gradiva pri ustvarjalcih javnega arhivskega gradiva? V kakšni obliki poteka ta nadzor?

30. 11. 2020

Izročitev originala ali kopije arhivskega gradiva pristojnemu arhivu

Ali lahko organizacija naredi kopije arhivskega gradiva in jih izroči pristojnemu arhivu (gradivo sestavljajo dokumenti, ki jih organizacija želi obdržati v svoji hrambi)?