Vprašanja in odgovori

27. 6. 2024

Evidenca zbirk osebnih podatkov o opravljanju usposabljanja za VZD in varstvo pred požarom

Zanima nas, katere vrste osebnih podatkov se vpisujejo v evidenco o usposabljanju za varstvo pred požarom ter koliko časa se hrani evidenca ter, katere vrste osebnih podatkov se vpisujejo v evidenco o usposabljanju za varno delo?

27. 6. 2024

Uporaba sistema za preverjanje prstnih odtisov

Ali je dopustno uporabljati sistem za preverjanje prstnih odtisov na način, ko so čitalniki prstnih odtisov uporabljeni zgolj za avtentikacijo uporabnikov in delujejo zgolj kot mehanizem za proženje stikal? Prstne odtise se ne hrani, temveč le njihov vzorec (t.i. template), iz katerega ni moč restavrirati prstnega odtisa. Ali oz. pod ...

27. 6. 2024

Pravila v zvezi z nekdanjimi e-naslovi

Kako se postopa z nekdanjimi e-naslovi? Ali obstajajo kakšna pravila za dodeljene e-poštne naslove, če lastnik takšnega naslova prekine pogodbo s ponudnikom storitve e-pošte? Ali lahko ponudnik ob prekinitvi pogodbe ukine e-poštni naslov, ga dodeli drugi osebi (novemu naročniku) in tako naslednji lastnik še kar nekaj časa prejema tudi zasebno ...

17. 5. 2024

Arhiviranje potrdil o izobraževanju in usposabljanju zaposlenih

Ko preneha pogodba o zaposlitvi, se mora delavcu izročiti vsa potrdila o izobraževanjih, ki jih je opravil med tem, ko je bil zaposlen. Morajo biti to originali ali kopije? Kot razumemo mora delodajalec te dokumente ohraniti v mapi bivših zaposlenih ... Torej, kdo dobi kopijo, kdo original?

22. 9. 2023

Arhiviranje plač (dopolnilo)

Imam vprašanje glede arhiviranja plač. So trajne... morajo biti v fizični obliki ali so lahko v digitalni?Če ja, je potrebna kakšna zaščita s certifikatom?Kaj pa priloge za obračun plače?

19. 4. 2023

Roki hrambe pri sklepu za solidarnostno pomoč

Zanima me, kako je z roki hrambe pri sklepu za solidarnostno pomoč?

11. 1. 2022

Arhiviranje personalnih map zaposlenih in bivših zaposlenih

Ali lahko fizično personalno mapo zaposlenih oseb prenesemo/predamo drugemu organu v javnem sektorju, ki je sedaj njihov nov delodajalec na podlagi 153. člena ZJU? Ali smemo oziroma moramo obdržati kakšne dokumente iz personalne mape? Katere in za koliko časa?

30. 9. 2021

Pogoj PCT

Izvajanje ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni je nehvaležno opravilo za marsikaterega delodajalca. Ti morajo poleg zaostrenih pogojev dela v času pandemije, zagotavljati tudi upoštevanje pogojev cepljenosti, prebolelosti ali testiranja (t. i. pogoj PCT). Obveznosti, ki jih Vlada RS predpisuje z odloki, se spreminjajo hitro in pogosto je težavno slediti ...

21. 12. 2020

Gradivo v obliki poročanja na spletnih straneh

V družbi nastaja tudi gradivo, ki ga ne obdelujemo v dokumentnem sistemu, ampak gre za gradivo, ki ga v obliki poročanja na spletnih straneh oddajajo službe ali gradivo obvladujejo v obliki delovnega gradiva, na podlagi katerega izdelajo poročila v dokumentnem sistemu v končni obliki. Je smiselno hraniti končne verzije ali ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 11. 2020

Hramba gledališke dokumentacije

Kako hraniti in upravljati gledališko dokumentacijo (področje kulture), kot so scenariji, dramska besedila, načrti za sceno, programski listi, videoposnetki dogodkov, plakati za napoved predstav, fotografije, ki nastanejo tekom dogodkov in ostalo »umetniško« gradivo?