Zakonodaja in standardi na področju zagotavljanja informacijske varnosti

18. 3. 2024

Pravna ureditev informacijske varnosti danes

Razvoj informacijske tehnologije in hitro spreminjajoče se grožnje za kibernetsko varnost zahtevajo tudi redno spremljanje in prilagajanje zakonodaje, politik in praks za zagotavljanje učinkovite zaščite informacijskih sistemov in podatkov. To velja tudi za Slovenijo, kjer pravna ureditev informacijske varnosti temelji na celostnem pristopu. Ta združuje nacionalno zakonodajo, evropske predpise ...
20. 12. 2023

Kako sta povezana informacijska varnost in dolgoročna hramba zapisov v digitalni obliki

IZHODIŠČAElektronsko poslovanje in povečana količina zapisov v izvirno digitalni oblikiZ zagotavljanjem informacijske varnosti smo se začeli intenzivneje ukvarjati v zadnjih desetletjih 20. stoletja, še posebej v osemdesetih in devetdesetih letih, ko je prišlo do hitrega razvoja in široke uporabe informacijskih tehnologij. Večjo prelomnico namreč predstavlja v tem obdobju ...
30. 3. 2021

Pravne podlage in standardi za dolgoročno hrambo e-zapisov

V Sloveniji sprejet ZEPEP je povzročil hiter razvoj e-poslovanja v javni upravi in zasebni sferi ter posledično potrebe po urejeni in učinkoviti hrambi e-zapisov v skladu s tehničnimi standardi (velja za tako zapise, ki so izvirno nastali v elektronski obliki, kot tiste, ki so bili digitalizirani iz drugih oblik), urediti ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Informacijska varnost in upravljanje tveganj

ZVDAGA skupaj s podrejenimi predpisi pravzaprav določa, da je z zagotavljanjem dostopnosti, uporabnosti, celovitosti, avtentičnosti in trajnosti e-zapisov mogoče zagotoviti dolgoročno hrambo e-zapisov. Vemo pa, da je pri obravnavanju e-zapisov pomembno tudi zagotavljanje njihove razpoložljivosti in zaupnosti. V poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja so organizacije po vsem svetu začele posvečati ...
21. 12. 2020

Razvoj informacijske varnosti v Sloveniji

Prej omenjeni standardi so celovito obravnavali varovanje informacij in so jih kot take lahko vpeljevale v svoje okolje katere koli organizacije. Vendar so standardi skupek dobrih praks na nekem področju in sami po sebi niso obvezni, razen če njihovo implementacijo zahteva predpis. V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je varovanju informacij ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

E-zapisi kot posledica tehnoloških možnosti in pravnih podlag za elektronsko poslovanje

Z razvojem sodobnih telekomunikacijskih sistemov, predvsem pa hitrim vzponom interneta, ki se pogosto pogovorno nanaša na storitve, kot so svetovni splet (www) in elektronska pošta, so bile ob koncu 20. stoletja vzpostavljene dobre tehnološke možnosti za elektronsko poslovanje. Ko je Državni zbor Republike Slovenije leta 2000 sprejel Zakon o elektronskem ...
21. 12. 2020

Uredba o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev

Skladno z ZinfV (6. in 7. člen, glej Slika 2) je Vlada RS 20. junija 2019 sprejela Uredbo o določitvi bistvenih storitev in podrobnejši metodologiji za določitev izvajalcev bistvenih storitev1 (v nadaljevanju: uredba), ki je stopila v veljavo 22. junija 2019. a) Določitev bistvenih storitev in metodologija Uredba ...