Pooblaščene osebe za varnost osebnih podatkov

21. 12. 2020

Obveznost imenovanja pooblaščene osebe za varnosti osebnih podatkov

V zadnjih nekaj letih, in gotovo bo tako še naprej, je eden večjih izzivov sodobnih organizacij1 skrb za ohranitev poslovnih podatkov in dokumentacije, da bodo ves čas hrambe dostopni, uporabni, celoviti in verodostojni. Podatki in dokumenti, ki nastajajo pri poslovanju organizacije, so namreč ne glede na obliko (papirna, elektronska) ...
21. 12. 2020

Imenovanje pooblaščenca

Obvezno imenovanje Uredba v prvem odstavku 37. člena določa, da je imenovanje pooblaščenca obvezno v treh specifičnih primerih3: »(a) kadar obdelavo opravlja javni organ ali telo, razen sodišč, kadar delujejo kot sodni organ; (b) kadar temeljne dejavnosti* upravljavca ali obdelovalca zajemajo dejanja obdelave, pri katerih je treba ...
21. 12. 2020

Položaj pooblaščenca

Vključitev pooblaščenca v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov Skladno z uredbo bosta morala upravljavec in obdelovalec zagotoviti, da bo »pooblaščena oseba za varstvo podatkov ustrezno in pravočasno vključena v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov«”16. Ključnega pomena je, da bo pooblaščenec, skupaj ...
21. 12. 2020

Naloge pooblaščenca

Obveščanje in svetovanje o temah, vezanih na varstvo podatkov Skladno z uredbo je med nalogami pooblaščenca v predhodnem besedilu že navedeno »obveščanje upravljavca ali obdelovalca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim o njihovih obveznostih v skladu s to uredbo in drugimi določbami prava Unije ali prava države ...