Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

11. 4. 2024

Novosti na področju pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO) po ZVOP-2

Institut pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO) je uvedla Splošna uredba, nekaj dodatnih zahtev pa postavlja tudi ZVOP-2 (členi 44 do 50), pri čemer velja izpostaviti naslednje:ZVOP-2 nekoliko razširja nabor zavezancev, ki so dolžni imenovati pooblaščeno osebo,omogočeno je imenovanje skupnih pooblaščenih oseb tudi v zasebnem sektorju,določa ...
11. 4. 2024

Novosti ZVOP-2 na področju videonadzora

ZVOP-2 videonadzor ureja v 3. poglavju II. dela (členi od 76 do 80), in sicer:76. člen - splošne določbe o videonadzoru in varstvu osebnih podatkov;77. člen - videonadzor dostopa v uradne službene oziroma poslovne prostore;78. člen - videonadzor znotraj delovnih prostorov;79. člen - videonadzor v prevoznih ...
22. 3. 2023

Novosti ZVOP-2 glede varnosti osebnih podatkov

Varnost osebnih podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov in Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) – spomnimo, da je ZVOP-1 v 24. členu za to uporabljal izraz »zavarovanje osebnih podatkov« se nanaša na to, kako s tehničnimi in organizacijskimi postopki in ukrepi preprečiti, da bi osebni podatki ...
17. 3. 2023

Novosti glede biometrijskih ukrepov po ZVOP-2

Biometrija je eden izmed načinov ugotavljanja oz. preverjanje identitete. Izkazujemo se namreč z nečem, kar vemo, nečem, kar imamo ali s tem, kar smo. Biometrija temelji na »tistemu, kar oseba je«. Gre torej za določeno samo njej lastno telesno značilnost, kot so: prstni odtis, dlan, podoba obraza, šarenica, očesna ...
27. 9. 2022

Zakonodaja, ki obravnava osebne, tajne in zaupne podatke

A) Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe Pri poslovanju vsake organizacije nastajajo tudi podatki, ki se nanašajo na posameznika, torej osebni podatki in ti so še posebej občutljivi. To ne nazadnje dokazuje tudi dejstvo, da imamo v Sloveniji za varovanje osebnih podatkov sprejet samostojen Zakon o varstvu osebnih podatkov ...
22. 12. 2020

O varstvu tajnosti, zasebnosti in varstvo osebnih podatkov

Pri poslovanju, odvisno od dejavnosti posamezne organizacije, nastajajo tudi podatki zaupne narave. V grobem jih lahko razvrstimo v: tajne podatke, ki se nanašajo na državno in javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države ter njene gospodarske interese, podatke poslovne in davčne skrivnosti ter osebne podatke. Za ...
21. 12. 2020

Zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov na nacionalni ravni

Podobno kot varovanje osebnih podatkov je s posebnim zakonom19 urejeno tudi zavarovanje tajnih in zaupnih podatkov, ki so pomembni za nacionalno varnost. Tajni podatek: pojem »tajni podatek« se v glavnem uporablja v javni upravi in je lahko glede na možne škodljive posledice za varnost države ali za njene politične ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

21. 12. 2020

Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe

A) Zavarovanje osebnih podatkov, dostopnost in roki hrambe Pri poslovanju vsake organizacije nastajajo tudi podatki, ki se nanašajo na posameznika, torej osebni podatki in ti so še posebej občutljivi. To ne nazadnje dokazuje tudi dejstvo, da imamo v Sloveniji za varovanje osebnih podatkov sprejet samostojen Zakon o varstvu osebnih podatkov ...
21. 12. 2020

Področje davčnega poslovanja

Posebna skupina zaupnih podatkov pa so podatki, ki izhajajo iz davčnega poslovanja. Zakon o davčnem postopku26 določa, da se vsi podatki zavezancev za davek obravnavajo kot davčna tajnost, in nalaga davčnim organom, da jih varujejo kot zaupne podatke. Ukrepi in postopke za varovanje davčne tajnosti pri davčnem organu podrobneje ...
21. 12. 2020

Področje zasebnega sektorja (gospodarstvo)

V prejšnjem odstavku smo govorili o zaupnih oz. tajnih podatkih v zvezi z javno upravo in nacionalno varnostjo, vendar ne smemo pozabiti, da tudi v zasebnem sektorju obstajajo podatki zaupne narave. Zakon o gospodarskih družbah23, ki ureja poslovanje zasebnega sektorja, določa, da se za poslovno skrivnost24 štejejo ...