Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

21. 12. 2020

Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov

Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov krovno obravnava Kazenski zakonik1, ki določa kazni za: kršenje varnostnih določil v smislu neupravičenega vstopa v informacijski sistem (225. člen), vdor v informacijski sistem (242. člen), izdajo in neupravičeno pridobitev poslovne tajnosti (241. člen), zlorabo osebnih podatkov (154. člen), izdajo uradne ...
21. 12. 2020

Varstvo osebnih podatkov in računalništvo v oblaku

Zadnjih nekaj let je vedno več govora o računalništvu v oblaku (angl. cloud computing), ki s seboj prinaša veliko tehničnih, pravnih in drugih vprašanj. V oblak se pospešeno seli čedalje več obdelave osebnih podatkov, kar neizogibno poraja dvome glede skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in zasebnosti. V ...
21. 12. 2020

Reforma zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji

Ozadje in postopek sprejema reforme Reforma varstva podatkov je zakonodajni sveženj, ki ga je Evropska komisija predlagala leta 2012 z namenom posodobitve in prenove določb iz Direktive o varstvu podatkov iz leta 1995. V času od sprejema Direktive 95/46, ki predstavlja temeljni evropski zakonodajni okvir glede varstva osebnih podatkov, je ...