Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti

24. 6. 2022

Sankcioniranje po GDPR in aktualni primeri kršitev

Avtor: Anže Novak
Splošna uredba o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679, v nadaljevanju: SUVP) določa zelo visoke globe za kršitve, ki pa se jih v Sloveniji doslej še ni izvajalo. Slovenija je namreč zadnja izmed članic Evropske unije, ki še ni sprejela ustreznih izvedbenih predpisov, ki bi omogočali polno izvajanje pristojnosti, ki jih ...
21. 12. 2020

Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov

Kršenje pravil zagotavljanja tajnosti in zaupnosti podatkov krovno obravnava Kazenski zakonik1, ki določa kazni za: kršenje varnostnih določil v smislu neupravičenega vstopa v informacijski sistem (225. člen), vdor v informacijski sistem (242. člen), izdajo in neupravičeno pridobitev poslovne tajnosti (241. člen), zlorabo osebnih podatkov (154. člen), izdajo uradne ...
21. 12. 2020

Varstvo osebnih podatkov in računalništvo v oblaku

Zadnjih nekaj let je vedno več govora o računalništvu v oblaku (angl. cloud computing), ki s seboj prinaša veliko tehničnih, pravnih in drugih vprašanj. V oblak se pospešeno seli čedalje več obdelave osebnih podatkov, kar neizogibno poraja dvome glede skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in zasebnosti. V ...
21. 12. 2020

Reforma zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov v Evropski uniji

Ozadje in postopek sprejema reforme Reforma varstva podatkov je zakonodajni sveženj, ki ga je Evropska komisija predlagala leta 2012 z namenom posodobitve in prenove določb iz Direktive o varstvu podatkov iz leta 1995. V času od sprejema Direktive 95/46, ki predstavlja temeljni evropski zakonodajni okvir glede varstva osebnih podatkov, je ...