Elektronska identifikacija in storitve zaupanja

28. 9. 2022

Elektronska identifikacija in storitve zaupanja (npr. elektronski podpis) – pravna ureditev

a) UvodIzraza elektronska identifikacija in storitve zaupanja sta sorazmerno nova, saj se uporabljata šele od leta 2014 dalje. Kljub temu se uporabniki z vsebino, ki ju določata, srečujemo že zelo dolgo. Najenostavneje ju lahko predstavimo s pojasnilom, da je elektronski podpis najstarejša in še vedno najbolj razširjena storitev zaupanja ...