Inšpekcijski nadzor na področju varstva osebnih podatkov

26. 9. 2022

Splošno o inšpekcijskem nadzoru na področju varstva osebnih podatkov

Področje varstva osebnih podatkov urejajo različni predpisi, med njimi velja na prvem mestu izpostaviti predpisa sistemske narave, ki veljata za vse sektorje:Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1);Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o ...
26. 9. 2022

Kako poteka inšpekcijski nadzor?

Državni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov izvajajo nadzor na podlagi zgoraj navedenih pooblastil ter skladno z določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list št. 56/2002, 26/2007, 40/2014; ZIN). Ključni cilj izvajanja inšpekcijskega nadzora je varovanje javnega interesa in zagotavljanje zakonitosti obdelave osebnih podatkov.Državni nadzorniki za varstvo osebnih podatkov ...
26. 9. 2022

Kako se pripraviti na inšpekcijski nadzor?

Zavezanec, ki želi biti pripravljen na morebitni inšpekcijski pregled, mora imeti:ustrezno dokumentacijo,ozaveščene in usposobljene zaposlene,urejene in dokumentirane postopke ravnanja s podatki in zagotavljanja njihove varnosti.Pri samem izvajanju nadzora mora tvorno sodelovati, ne ovirati postopka, zagotoviti jasna in celovita pojasnila in ljudi, ki jih lahko podajo ter ...