Varovanje informacij v organizacijah

23. 12. 2021

DIGITALIZACIJA V SLOVENIJI

Tudi v Sloveniji se že nekaj let poudarjeno izpostavlja digitalizacija in njen pomen. Leta 2016 je bila na vrhu slovenskega gospodarstva, posvečenega digitalizaciji, ustanovljena Slovenska digitalna koalicija (SDK) – https://www.digitalna.si/, katere ključna naloga je usklajevanje digitalnega preoblikovanja Slovenije po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 2020 v sodelovanju z deležniki iz ...
23. 12. 2021

DIGITIZACIJA, DIGITALIZACIJA IN DIGITALNA PREOBRAZBA (TRANSFORMACIJA)

Pred leti, ko so količine papirnih dokumentov postajale vedno večje in so se organizacije znašle pred prostorsko stisko, kasnejši čas iskanja teh dokumentov je postajal vedno daljši, uporabniki pa vedno bolj nezadovoljni, saj so želeli in pričakovali hiter dostop do informacij, po možnosti tudi oddaljen, smo začeli govoriti o digitalizaciji. ...
23. 12. 2021

Četrta industrijska revolucija in spremembe gospodarskega okolja

Nove digitalne in moteče tehnologije1 (družbena omrežja, mobilnost, računalništvo v oblaku, veliki podatki, internet stvari, pametna mesta, umetna inteligenca, industrija 4.0 itd.) ponujajo vedno nove priložnosti za izboljšave in povečanje učinkovitosti na vseh področjih našega vsakodnevnega delovanja. Živimo v času četrte industrijske revolucije, katere hitrost razvoja se, vsaj tako ...
21. 12. 2020

Izsiljevalski virus kot eden izmed načinov ogrožanja informacijske varnosti

Avtor: Žiga Primc
Izsiljevalski virus Izsiljevalski virus lahko močno ogrozi razpoložljivost naših podatkov. Zlonamerna koda, ko okuži naš računalnik, datoteke na našem disku, strežnikih, do katerih imamo dostop, oblačnih storitveh, itd., šifrira datoteke oziroma jih zaklene. To posledično pomeni, da kljub temu, da so datoteke še vedno na našem disku oziroma imamo do ...
21. 12. 2020

Kako ustvariti primerna gesla za dostop do sistemov in dokumentov

Avtor: Žiga Primc
Gesla so ena prvih obrambnih linij pred nepooblaščenim dostopom v sistem. Ker si sestavo gesla navadno določi uporabnik sam je treba upoštevati tudi določene dobre prakse: Vsa privzeta gesla mora uporabnik spremeniti pri prvi uporabi sistema. Vsak uporabnik mora imeti svojevrstno geslo za dostop. Dobrodošlo je, če so gesla iz ...
21. 12. 2020

Kaj morate vedeti o varov anju informacij v organizacijah

Avtor: Žiga Primc
V zadnjih nekaj letih, in gotovo bo tako še naprej, je eden večjih izzivov sodobnih organizacij1 skrb za ohranitev poslovnih podatkov in dokumentacije, da bodo ves čas hrambe dostopni, uporabni, celoviti in verodostojni. Podatki in dokumenti, ki nastajajo pri poslovanju organizacije, so namreč ne glede na obliko (papirna, elektronska) ...
21. 12. 2020

Kako celovito varovati informacije v organizaciji

Avtor: Žiga Primc
Varnost ni v domeni posameznikov, ampak vseh zaposlenih. Zmotno je prepričanje, da so določene službe pristojne za reševanje specifične problematike, ostalih pa se to ne tiče. Npr. če vzamemo za primer požarno varnost. Vsi zaposleni v organizaciji se izobražujejo oziroma usposabljajo, da znajo pravilno ravnati v primeru potencialnega požara in ...
21. 12. 2020

Službena elektronska pošta kot eden izmed kanalov ogrožanja informacijske varnosti

Avtor: Žiga Primc
Službena elektronska pošta Službena elektronska pošta je nepogrešljivo orodje za normalno poslovanje. Napadalci se tega zavedajo in zato spretno uporabljajo omenjeno orodje za širjenje zlonamerne kode, izvedbo različnih goljufij ali kraje podatkov za dostop do določenih spletnih storitev. Že omenjene tehnične zaščite niso vedno dovolj, da je organizacijsko okolje varno ...
21. 12. 2020

Socialni inženiring kot eden izmed kanalov ogrožanja informacijske varnosti

Avtor: Žiga Primc
Pri večini napadov na informacijsko premoženje posameznikov ali organizacij igra pomembno vlogo pristop, ki nima nobene direktne povezave s tehnologijo in zlonamerno programsko kodo. Imenujemo ga socialni inženiring. Pri socialnem inženiringu gre za to, da socialni inženir (napadalec) pridobi zaupanje svoje tarče (žrtve) in nato v nadaljevanju to zaupanje oziroma ...