Zagotavljanje IT varnosti pri delu od doma

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Zaposleni v številnih podjetjih v teh časih delo opravljajo od doma.
Za učinkovito in optimalno delo imajo ti tudi dostop do službenih informacijskih sistemov – od e-pošte,
aplikacij do zbirk podatkov in dokumentov. Hekerji so trenutno še bolj pozorni na potencialne zlorabe,
saj je skoraj cel svet v podobni situaciji. Trenutno je odgovornost za varnost informacijskih sistemov v veliki meri preložena na zaposlene, ki pa so v to bili nekako prisiljeni in niso imeli dovolj časa, da se ustrezno pripravijo.
Zaposleni in lastniki podjetij se danes srečujejo s številnimi izzivi, kot so:
 
  • Katere vidike informacijske varnosti morate nujno zagotoviti ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.