Neprekinjeno delovanje

21. 12. 2020

Zagotavljanje neprekinjenega delovanja

Uvod v načrtovanje neprekinjenega poslovanja V vsaki organizaciji se lahko zaradi izrednih dogodkov oz. okoliščin kadar koli zgodi nepričakovan zastoj informacijskega sistema ali njegovega dela. Posledica tega pa je lahko tudi poškodovanje shranjenega gradiva ali celo njegova izguba. Izredne dogodke v glavnem lahko razvrstimo v tri nivoje glede na posledice ...