user.png

mag. Filip Božič

Mag. Filip Božič je certificiran etični heker in vodilni presojevalec za področje upravljanja varovanja informacij ter neprekinjenega poslovanja. Predava na usposabljanju za DPOje ter številnih konferencah in izobraževalnih programih.

Široko tehnično znanje na področju informatike že dve desetletji nadgrajuje z organizacijskimi pristopi k ščitenju informacijskega premoženja v Sloveniji in širše.

Nazaj