Aktualno

03. 1. 2023

Z mobilno aplikacijo eOsebna do enostavnejše uporabe elektronske osebne izkaznice

V spletnih trgovinah Google Play in App Store je od 29.12.2022 na voljo mobilna aplikacija eOsebna, ki omogoča enostavnejšo uporabo elektronske osebne izkaznice, s pomočjo katere se identificiramo pri uporabi spletnih storitev ter upravljamo z gesli elektronske osebne izkaznice spletnih trgovinah Google Play in App Store na voljo mobilna aplikacija ...
16. 12. 2022

Vlada je sprejela Strategijo digitalnih javnih storitev 2030

Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo digitalnih javnih storitev 2030 in sklep, da Ministrstvo za javno upravo v sodelovanju z ostalimi pristojnimi organi in drugimi deležniki pripravi akcijski načrt za izvajanje strategije za leti 2023 in 2024 v roku šestih mesecev od sprejema strategije na vladi.
15. 12. 2022

Državni zbor sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov

DZ je s 50-imi glasovi za in osmimi proti sprejel Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), s katerim vlada prenaša evropsko splošno uredbo o varstvu podatkov v slovensko zakonodajo, ter ureja nacionalne posebnosti varstva osebnih podatkov.
07. 12. 2022

Izhodišča za pogajanja o evropski digitalni identiteti in pravni okvir za uporabo umetne inteligence v EU

Ministri članic EU, pristojni za telekomunikacije, med njimi slovenska ministrica za digitalizacijo Emilija Stojmenova Duh, so včeraj potrdili pogajalska izhodišča in predloge Sveta EU za pogajanja z Evropskim parlamentom o zakonodaji za uvedbo evropske digitalne identitete, ki bo na voljo vsem državljanom in podjetjem v EU. Na mizi je tudi ...
04. 8. 2022

Zaščita kritične infrastrukture pred kibernetskimi napadi

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (URSIV) je v sodelovanju z Microsoftom, Evro-atlantskim svetom Slovenije in Fakulteto za družbene Univerze v Ljubljani izdal poročilo o zaščiti kritične infrastrukture pred kibernetskimi napadi. V skupnem projektu so štiri organizacije izvedle serijo štirih dogodkov, posvečenih različnim sektorjem kritične infrastrukture – voda, energija, ...
28. 6. 2022

Srečanje upravnega odbora Evropskega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost

V Bukarešti se je 23. in 24. 6. 2022 odvilo srečanje upravnega odbora Evropskega kompetenčnega centra za kibernetsko varnost (angleško European cyber security competence centre – v nadaljevanju ECCC) - prvič v živo. Na agendi so bile številne tematike, od kadrovskih tem, do priprave postopkov in pravilnikov za delovanje in ...
23. 12. 2021

UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU – kaj prinašajo novega njene spremembe v oktobru leta 2021

Kratka zgodovina Uredbe o upravnem poslovanju Prva Uredba o upravnem poslovanju (v nadaljevanju UUP) je bila sprejeta pred že petnajstimi leti, natančneje februarja 2005, v veljavo pa je stopila mesec kasneje, to je 4. marca 2005. Pravna podlaga: 19. in 63. člen Zakona o splošnem upravnem postopku1 in 7. ...
07. 10. 2021

Slovenski javni arhivi na voljo tudi v elektronski obliki

Arhiv Republike Slovenije je konec septembra predal v redno uporabo novo storitev Virtualna arhivska čitalnica (VAČ), ki državljanom olajšuje dostop do arhivskega gradiva, ki ga hranijo slovenski javni arhivi.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

18. 6. 2021

PISRS ponovno deluje - dostop do spletne strani s pravnimi predpisi je ponovno možen

Zadnje dni spletna stran Službe Vlade RS za zakonodajo PISRS ni bila dosegljiva zaradi hekerskega napada. Sedaj spletna stran PISRS ponovno deluje.Tako preko našega portala ponovno lahko dostopate do zakonodaje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

22. 3. 2021

Peta različica Splošnih pogojev za izvajanje certificiranja opreme in storitev

Arhiv Republike Slovenije objavlja peto različico Splošnih pogojev za izvajanje certificiranja opreme in storitev.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike