Naloge pooblaščenca

21. 12. 2020 | Avtor: mag. Andrej Tomšič

Predogled vsebine

Obveščanje in svetovanje o temah, vezanih na varstvo podatkov

Skladno z uredbo je med nalogami pooblaščenca v predhodnem besedilu že navedeno »obveščanje upravljavca ali obdelovalca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim o njihovih obveznostih v skladu s to uredbo in drugimi določbami prava Unije ali ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj