Splošno o inšpekcijskem nadzoru na področju varstva osebnih podatkov

26. 9. 2022 | Avtor: mag. Andrej Tomšič

Predogled vsebine

Področje varstva osebnih podatkov urejajo različni predpisi, med njimi velja na prvem mestu izpostaviti predpisa sistemske narave, ki veljata za vse sektorje:

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1);
  • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj