Pravna ureditev informacijske varnosti danes

30. 3. 2021 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

Informacijsko varnost v Sloveniji ureja, poleg že omenjenih, še vrsta drugih zakonov, predpisov in dokumentov, kot npr.:

  • Zakon o varovanju tajnih podatkov,
  • Uredba o tajnih podatkih v komunikacijskih in informacijskih sistemih,
  • Zakon o varovanju osebnih podatkov,
  • Resolucija o strategiji nacionalne varnosti RS,
  • Strategija razvoja informacijske družbe do leta ...
Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj