mag. Aleš Pelan

Aleš Pelan je študiral na Fakulteti za računalništvo in informatiko v Ljubljani, kjer je leta 1996 diplomiral, leta 2006 pa pridobil naziv magistra znanosti. Leta 1997 se je zaposlil na takratnem Centru vlade RS za informatiko, kjer je najprej skrbel za podporo storitev komunikacijskega omrežja državnih organov, kasneje pa se je pričel poklicno ukvarjati s storitvami infrastrukture javnih ključev. Od leta 2004 je zaposlen na Ministrstvu za javno upravo, trenutno kot vodja sektorja, v okviru katerega deluje ponudnik kvalificiranih storitev zaupanja SI-TRUST na Ministrstvu za javno upravo.

Sodeloval je pri vzpostavitvi izdajateljev kvalificiranih potrdil in kvalificiranih časovnih žigov na Ministrstvu za javno upravo ter pri pripravi celovitih rešitev na področju elektronske identifikacije in storitev zaupanja, kot so npr. storitev za spletno prijavo in elektronski podpis SI-PASS, mobilna identiteta smsPASS, elektronska osebna izkaznica ipd. Sodeloval je v več mednarodnih projektih v okviru Evropske unije (npr. STORK, SPOCS, eSENS, TOOP, SEMPER, DE4A) ter pri pripravi uredbe EU o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja (eIDAS).

Nazaj