Priprava gradiva na zajem v digitalno obliko

Predogled vsebine

Gradivo, ki ga želimo prenesti iz papirne v digitalno obliko, mora biti urejeno, popisano in ustrezno označeno. Ob tem mora biti določen ustrezen minimalni nabor metapodatkov, ki nam bo omogočal funkcionalni priklic oziroma nadaljnjo uporabo gradiva v digitalni obliki.

A) Urejanje gradiva pred zajemom

Gradivo je urejeno, če ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj