Dolgoročna e-hramba gradiva z zagotavljanjem njegove celovitosti in avtentičnosti

Predogled vsebine

Med osnovna načela e-hrambe je vključena tudi zahteva po vzdrževanju celovitosti in avtentičnosti gradiva za celotno obdobje njegove hrambe. Nespremenljivost in celovitost gradiva oz. reprodukcije njegove vsebine je treba zagotavljati verodostojno in preverljivo, zagotavljati pa je treba tudi dokazljivost njegovega izvora (avtentičnosti). Sama narava gradiva v digitalni obliki dopušča ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj