Vsebina in struktura notranjih pravil

Predogled vsebine

Pri določanju vsebine in strukture notranjih pravil nas vodijo odločitve iz predhodne priprave na zajem in e-hrambo (glej poglavje 4.3), ki so opredelile obseg izvajanja aktivnosti v zvezi z zajemom in e-hrambo gradiva ter morebitno vključitev zunanjih izvajalcev.

Ker je temeljna naloga notranjih pravil opisati delovne procese, ki jih ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj