Projekt priprave notranjih pravil

Predogled vsebine

Na podlagi izvedene predhodne priprave na zajem in e-hrambo (glej poglavje 4.3) smo se odločili za izvedbo projekta e-hramba in od vodstva pridobili odobritev1. Zato smo začeli načrtovati2 izvedbo projekta e-hramba in na podlagi različnih analiz za pomoč pri odločitvi pripravili ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj