Katero opremo in storitve kupiti?

07. 12. 2022 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

Ali bo gradivo shranjeno v sistemu e-hrambe po vseh načelih varne hrambe (dostopnost, uporabnost, celovitost, avtentičnost), je odvisno tudi od tega, kakšne IKT se uporabljajo, in od samega izvajanja vseh z zajemom in e-hrambo povezanih postopkov.

Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA, 71. člen) ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj