Ali e-hramba pripomore k učinkovitejšemu poslovanju?

21. 12. 2020 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Izzive, ki jih sodobno družbeno in poslovno okolje postavlja pred sodobne organizacije, te bolj ali manj rešujejo z dvema ukrepoma: z uporabo sodobnih IKT in z nenehnim prilagajanjem svojih poslovnih procesov zahtevam okolja in notranje dinamike. In eden izmed takšnih načinov je hramba gradiva v digitalni obliki (v nadaljevanju e-hramba). Sestavljena je iz sodobnih IKT-rešitev in ustreznih poslovnih procesov. IKT omogočajo nastanek, zajem, obdelavo in hrambo podatkov v digitalni obliki oziroma informacij v najrazličnejših pojavnih oblikah (dokumenti, zapisi, slike, zvok itd.; v nadaljevanju gradivo) in oblikah zapisa (formatih). Poslovni procesi pa zagotavljajo, da so IKT uporabljene z namenom zagotavljanja dostopnosti, uporabnosti, celovitosti in verodostojnosti tega gradiva.

Glavni cilj e-hrambe gradiva, ki ga organizacije ustvarjajo pri svojem poslovanju, gledano s stališča vsebinske vrednosti tega gradiva, je ohranjanje učinkov tega gradiva za celotno obdobje njegove hrambe (učinkovita e-hramba). S poslovnega stališča pa je cilj e-hrambe učinkovita uporaba (iskanje, reprodukcija, distribucija itd.) gradiva v digitalni obliki za doseganje poslovnih in drugih ciljev organizacije. Pri tem ima seveda izjemno veliko vlogo prav vodstvo, ki mora skrbeti za transparentnost, učinkovitost in uspešnost poslovanja svoje organizacije.

Pomembno: Elektronsko poslovanje in s tem povezana e-hramba postajata vedno bolj pomembna dejavnika preživetja in ne nazadnje tudi konkurenčne prednosti vsake organizacije. Zato naj vodstvo vključi v svojo poslovno strategijo tudi elemente, ki se nanašajo na e-hrambo.

Nazaj