Hramba zdravstvene dokumentacije in dostop do dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki vsebuje osebne podatke o zdravljenju pacienta po ZAGOPP

22. 12. 2020 | Avtor: mag. Nada Čibej

Predogled vsebine

Arhivsko gradivo je dokumentarno gradivo1, ki ima trajen pomen za zgodovino, druge znanosti in kulturo ali trajen pomen za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. Med temeljnimi načeli v Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih - ZVDAGA2 je ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj