Dokumentarno in arhivsko gradivo v gospodarskih družbah

22. 12. 2020 | Avtor: mag. Nina Gostenčnik

Predogled vsebine

  1. Definicija javnopravne osebe

Državni arhivi so po Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A, 2014) pristojni hraniti in varovati arhivsko gradivo javnopravnih oseb, ki nastaja pri njihovem poslovanju. ZVDAGA-A podaja definicijo javnopravne osebe v 2. členu: »»javnopravne osebe« so za potrebe tega zakona ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj