Zbirke dokumentarnega gradiva

Predogled vsebine

Osnova za organiziranje hrambe je način upravljanja dokumentarnega gradiva v organizaciji.{{Zbirke dokumentarnega gradiva}}

Nastajanje gradiva in njegovo urejanje ter ustvarjanje pregleda nad njim med poslovanjem je z njegovim ohranjanjem neposredno povezano - če ni urejeno, lahko dokumente izgubljamo že ob nastanku (recimo jih ne uvrstimo med gradivo, ne evidentiramo ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj