Posebnosti pri izločanju in uničevanju glede na vrsto gradiva v digitalni obliki

Predogled vsebine

A. Gradivo v ISUD

Dokumentni sistemi, ki izpolnjujejo zahteve ETZ in so tudi ustrezno certificirani pri Arhivu RS, podpirajo funkcionalnost v zvezi s podporo klasifikacijskemu načrtu, izvajanjem rokov hrambe ter izločanjem in uničevanjem gradiva. V kombinaciji z ustreznimi postopki, torej z izvajanjem Notranjih pravil, te funkcionalnosti zagotavljajo, da ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj