Metapodatki - dnevniški zapisi, ki so pripadali uničenim enotam gradiva v digitalni obliki

Predogled vsebine

V zvezi z gradivom, ki ga želimo uničiti, lahko v računalniškem sistemu obstajajo dnevniški zapisi o dogodkih, povezanih s tem gradivom, ali celo bolj natančne informacije glede nastanka in spreminjanja vsebine gradiva. Ker bi taki zapisi lahko omogočali delno rekonstrukcijo uničene informacije oz. vsebine, morajo biti uničeni hkrati z ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj