Vrednotenje (valorizacija) dokumentarnega gradiva pri določanju arhivskega gradiva

22. 12. 2020 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

Arhivi morajo za posameznega ustvarjalca določiti, katero dokumentarno gradivo, ki pri njem nastaja, ima lastnosti arhivskega gradiva. Za to odločitev morajo poprej opraviti kompleksno delo vrednotenja gradiva, pri katerem ima sodelovanje z ustvarjalcem pomembno vlogo, saj so za kakovostno ovrednotenje nujne zadostne informacije.

Poznavanje ustvarjalca in upoštevanje arhivske ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj