Postopek izročanja arhivskega gradiva pristojnemu javnemu arhivu

22. 12. 2020 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

Po opravljenem vrednotenju dokumentarnega gradiva, določitvi arhivskega gradiva v navodilu za odbiranje in opravljenem odbiranju z dodatnimi navodili arhiva ustvarjalec javnega arhivskega gradiva izroči to gradivo zanj pristojnemu javnemu arhivu - pristojnemu regionalnemu arhivu ali državnemu Arhivu RS (kadar gradivo izroča organizacija državnega pomena) - pristojnost je razvidna v ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj