Smernice glede izvajanja videonadzora

21. 12. 2020 | Avtor: mag. Andrej Tomšič

Predogled vsebine

mag. Andrej Tomšič

Uredba 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: uredba) predvideva nov mehanizem za varstvo osebnih podatkov – pooblaščene ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj