Zakon o spremembi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih

23. 6. 2021 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (v nadaljevanju novela ZVDAGA-A) je najprej sprejela Vlada RS, po predpisani parlamentarni proceduri pa 28. 1. 2014 še Državni zbor RS. Še isti dan, ko ga je potrdil Državni svet RS, je bila vložena pobuda za začetek postopka za razpis referenduma, zato je bilo izvajanje novele ZVDAGA-A zadržano vse do izvedbe zakonodajnega referenduma, ki je potekal 8. junija 2014. Glede na izid tega referenduma zdaj ni več ovir in bo predvidoma v drugi polovici julija 2014 novela ZVDAGA-A začela veljati.

V nadaljevanju na kratko o tem, kakšne spremembe prinaša novela ZVDAGA-A v dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj