Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

22. 12. 2020 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

1 PRAVNE PODLAGE PRAVILNIKA

V Sloveniji je področje dolgoročne hrambe gradiva v digitalni obliki tudi pravno urejeno, in sicer od leta 2006 s sprejetjem Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih1 (v nadaljevanju: ZVDAGA), ki je bil noveliran leta 2014. Zakonska določila ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj