Takse in drugi stroški registracije ponudnika

21. 12. 2020 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Za registracijo mora vlagatelj zahtevka v skladu z Zakonom o upravnih taksah1 plačati upravno takso, in sicer v višini 22,60 evra. Plača lahko na naslednji način:

  • na račun 01100-1000315637, model 11, sklic 35130-7111002 (obvezno!),

Pomembno: Registracija ponudnika opreme in storitev za zajem in e-hrambo stane 22,60 evra.

Arhiv RS bo izstavil potrdilo o plačani upravni taksi samo na podlagi izrecnega zahtevka plačnika takse. Arhiv RS tudi ni zavezanec za plačilo DDV-ja na podlagi 5. točke 5. člena in 13. točke 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Ur. l. RS, št. 117/2006).


  1. Zakon o upravnih taksah (ZUT) (Ur. l. RS, št. 106/2010 – UPB, 14/2015 – ZUUJFO, 84/2015 – ZZelP-J in 32/2016).

Nazaj