Sankcije za ponudnika opreme in storitev

21. 12. 2020 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Za ponudnike opreme oziroma storitev za zajem in e-hrambo gradiva, ki se ne registrirajo tako, kot to določa ZVDAGA, so predvidene sankcije[^20], in sicer:

  • pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik se kaznuje z globo od 2000 do 5000 evrov (83. člen ZVDAGA);
  • odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika, državnega organa ali samoupravne lokalne skupnosti se kaznuje z globo od 500 do 2000 evrov;

  • posameznik se kaznuje z globo od 500 do 1200 evrov.

Nazaj