Naročanje storitev pri zunanjem izvajalcu

21. 12. 2020 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

Organizacija lahko zaradi optimizacije poslovanja prenese opravljanje nekaterih storitev82 na zunanje izvajalce. Z najemom zunanjega izvajalca pa se mora zavedati, da je njeno gradivo podvrženo še dodatnim tveganjem, ne samo nepooblaščenega razkritja, temveč tudi izgube ali poškodovanja.

Pomembno: Ponudniki storitev zajema in e-hrambe oziroma ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj