Digitalizacija poslovanja

24. 10. 2023

Preverjanje in zagotavljanje uspešnosti postopka digitizacije s primerom iz prakse

Vsak dokument ima svoj življenjski cikel od njegovega ustvarjanja, urejanja, distribucije, hranjenja do morebitnega uničenja ali arhiviranja[1]. Znotraj življenjskega cikla pa so z dokumenti povezani še različni drugi postopki[2], eden od njih je tudi digitizacija (angl. digitization), to je postopek pretvorbe analognih zapisov, kot so papirni dokumenti, fotografije ali zvočni ...
26. 9. 2022

Četrta industrijska revolucija in spremembe gospodarskega okolja

Nove digitalne in moteče tehnologije1 (družbena omrežja, mobilnost, računalništvo v oblaku, veliki podatki, internet stvari, pametna mesta, umetna inteligenca, industrija 4.0 itd.) ponujajo vedno nove priložnosti za izboljšave in povečanje učinkovitosti na vseh področjih našega vsakodnevnega delovanja. Živimo v času četrte industrijske revolucije, katere hitrost razvoja se, vsaj tako ...
26. 9. 2022

Digitizacija, digitalizacija in digitalna preobrazba (transformacija)

Pred leti, ko so količine papirnih dokumentov postajale vedno večje in so se organizacije znašle pred prostorsko stisko, kasnejši čas iskanja teh dokumentov je postajal vedno daljši, uporabniki pa vedno bolj nezadovoljni, saj so želeli in pričakovali hiter dostop do informacij, po možnosti tudi oddaljen, smo začeli govoriti o digitalizaciji. ...
26. 9. 2022

Koraki do digitalne preobrazbe - 1. korak: DIGITIZACIJA

Izraz digitizacija je pravzaprav pri nas malo uveljavljen, saj gre za izpeljanko iz angleške besede digitization. Bolj pogosto se za proces, ki se skriva za izrazom digitizacija, uporablja skeniranje[1] in, kot smo videli, popolnoma napačno izraz digitalizacija.Pomembno: Pod digitizacijo bomo torej razumeli proces pretvorbe podatkov iz analogne v ...
26. 9. 2022

Koraki do digitalne preobrazbe - 2. korak: DIGITALIZACIJA

Če želimo razumeti različne vidike digitalnega sveta, v katerem živimo, je pomembno razlikovati in predvsem razumeti pojme digitizacija (angl. digitization), digitalizacija (angl. digitalization) in digitalna preobrazba (angl. digital transformation).
26. 9. 2022

Digitalizacija v Sloveniji

Tudi v Sloveniji se že nekaj let poudarjeno izpostavlja digitalizacija in njen pomen. Leta 2016 je bila na vrhu slovenskega gospodarstva, posvečenega digitalizaciji, ustanovljena Slovenska digitalna koalicija (SDK) – https://www.digitalna.si/, katere ključna naloga je usklajevanje digitalnega preoblikovanja Slovenije po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 2020 v sodelovanju z deležniki iz ...