Priprava zakonsko skladnih notranjih pravil – praktični primer

23. 6. 2021 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

Pri nas predpisi o upravljanju dokumentarnega in arhivskega gradiva v digitalni obliki zahtevajo notranja pravila za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki, na podlagi katerih se presoja enakost izvirnemu gradivu na podlagi zakona in s tem veljavnost in dokazna vrednost tega gradiva.

Z notranjimi pravili za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki (v nadaljevanju e-hramba) organizacija med drugim opredeljuje postopke, povezane z zajemom in e-hrambo, odgovornosti za izvajanje teh postopkov, oblike zapisov in informacijsko opremo, ukrepe in aktivnosti ter načine dokumentiranja, s katerimi bo možno zagotavljati dostopnost, uporabnost, celovitost in avtentičnost hranjenega e-gradiva ter avtentičnost tudi dokazovati.

Notranja pravila je možno poslati v potrditev državnemu arhivu, t. j. Arhivu RS, ta pa preveri njihovo skladnost z zakonodajo (obvezno javnopravne osebe1, ki bodo zajemale in hranile gradivo v digitalni obliki, razen organov državne uprave, ter ponudniki storitev, ki izvajajo storitve za javnopravne osebe oz. če želijo pridobiti certifikacijo za svoje storitve). Če arhiv to skladnost ugotovi, jih tudi potrdi. Da pa notranja pravila ne bi bila le mrtva črka na papirju, je poskrbel že zakonodajalec, saj je predpisal, da je treba potrjena notranja pravila izvajati, to izvajanje pa tudi spremljati z notranjim preverjanjem.

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj