Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba v upravnem poslovanju organov javne uprave in osebah javnega prava, ki izvajajo upravne naloge

23. 12. 2021 | Avtor: dr. Tatjana Hajtnik

Predogled vsebine

UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU – kaj prinašajo novega njene spremembe v oktobru leta 2021

Kratka zgodovina Uredbe o upravnem poslovanju

Prva Uredba o upravnem poslovanju (v nadaljevanju UUP) je bila sprejeta pred že petnajstimi leti, natančneje februarja 2005, v veljavo pa je stopila mesec kasneje, to je ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj