Priporočila za IT službe: varnostni vidik

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Domače delovno okolje zaposlenih se mora čim bolj približati siceršnjemu poslovnemu v organizaciji tudi z vidika varnosti. V prvi vrsti je treba predvideti, da se incidenti bodo dogajali in da moramo biti na to pripravljeni. Zaščita pred napadi obsega tako tehnične ukrepe, kamor spadajo uporaba antivirusne programske opreme, požarnega zidu, filtrov na strežnikih, VPN povezav, sistemov za nadzor in preprečevanje vdorov itd., kot tudi redno izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov oz. zaposlenih. Ker pa smo najbolj varni takrat, ko se zavemo, da popolne varnosti ni, je nujna izdelava varnostnih kopij. Izobraževanja se lahko prikladno izvajajo tudi na daljavo, tako kot poteka ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.