Strukturirana oblika e-računa

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

  1. račun ima posebno obliko. Ne nanaša se le na račun, temveč tudi na vse priložene dokumente. Vsebinsko je e-račun komplet dokumentov, ki je sestavljen iz več elementov, kot so ovojnica, e-slog in priloge.

Ovojnica e-računa

Pisemska ovojnica in ovojnica e-računa imata enako vlogo. Vsebujeta namreč vse informacije od izdajatelja do prejemnika. Brez pogleda v notranjost točno vemo, kam je vsebina namenjena. Ovojnica omogoča izvoz prilog in na podlagi e-računa tudi pripravo plačilnega naloga. Vsebina podatkov ovojnice je poenotena s standardom.

Poznamo tri različne tipe ovojnic, ki imajo vsaka svoje dokumente: ovojnico za izmenjavo e-računov, splošno ovojnico za izmenjavo e-dokumentov in ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.