Pravna podlaga e-računa

Žal do te vsebine ne morete dostopati, ker niste aktivni naročnik priročnika Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti.

Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Kratek predogled članka:

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/2010 in 111/2013, v nadaljevanju ZOPSPU-A) v 26. členu narekuje:

  • prejemanje in pošiljanje e-računov lahko proračunski uporabnik izvaja samo preko UJPneta ali podjetja, s katerim ima UJP podpisano pogodbo,
  • UJP je vstopna in izstopna točka za izmenjavo e-računov s proračunskimi uporabniki,
  • e-račun bo obvezen za proračunske uporabnike in bo vplival na širok krog tistih (tudi na gospodarstvo), ki kakor koli poslujejo s proračunskimi uporabniki.

Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (Ur ...

Priročnik Arhiviranje in digitalno poslovanje z dokumenti

Priročnik vam zagotavlja:

  • s predpisi usklajeno hrambo papirne in elektronske dokumentacije,
  • stroškovno in časovno optimizirano upravljanje podatkov v vseh oblikah,
  • zakonsko skladno zaščito varovanih osebnih podatkov,
  • informacijsko varnost e-hrambe in elektronskega poslovanja.